Regler

 1. Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet. Hvis det blir nødvendig vil vi kontakte foresatte.
 2. Problemer med strøm, nettverk, hendelser utenfor vår kontroll, bortvisning osv. gir ikke rett til refusjon.
 3. Alle må oppføre seg fint. Alkohol og narkotika er ikke tillatt på arrangementet. Berusede personer vil bli nektet agdang. Voldelig oppførsel fører til bortvisning. Røyking er ikke tillatt. Ferdsel ikke på Folkets Hus utenom fellesområdene er ikke tillatt.
 4. Tukling og hærverk på vårt eller andres utstyr fører til bortvisning og/eller erstatning. Du har selv ansvar for at det er ryddig rundt plassen din. Ved rot på plassen eller raden din kan nettverket ditt bli stengt dersom det går ut over brannsikkerheten.
 5. Soving er kun tillatt på angitte områder. Det skal være ro på soveområdene. Bråk eller plaging av andre i soveområdene fører til bortvisning. Mellom 03:00 og 10:00 må alle lydanlegg være på lavt volum slik at det blir mulig for andre å sove.
 6. Det er ikke tillatt å koble til hvitevarer til vårt strømnett eller andre apparater som krever mye strøm. (vannkoker, stekeplater osv.)
 7. Det du viser på skjermen din eller andre steder må være lovlig i Norge for en femtenårsgrense tilsvarende kinofilmer. Altså for en 12-åring som er sammen med en voksen.
 8. Konkurranser kan bli avlyst dersom det ikke er nok påmeldte.
 9. Du er selv ansvarlig for deg og ditt utstyr under arrangementet. Du deltar på  eget ansvar.
 10. Alle regler gjelder også for besøkende. Besøkende kan ikke ta med seg utstyr ut eller inn av fellesområdet. Besøkende kan ikke overnatte. Besøkende kan ikke delta i spill eller konkurranser.
 11. Alle deltakere må følge anvisninger fra crew under arrangementet.
 12. Vi forbeholder oss retten til å endre reglene underveis dersom vi anser dette som nødvendig.

Legg igjen en kommentar