Stemme på bidrag

Vi vil benytte oss av Wuhu til partyweb. Her kan du levere inn bidrag og stemme på bidrag.

Stemmenøkkel vil bli utlevert ved registrering.

3.71/5 (7)

Gi din stemme

Program

Programmet for Skambra Party Høsten 2019

Uforutsette hendelser kan gjøre at vi må forskyve  eller endre på programmet.

Fredag
19:00 – Dørene åpner – Registrering og oppsett av deltakeres utstyr.
21:00 – Kort åpningsshow, lyset slukkes.

Lørdag
03:00 Lavere volum.
10:00 Sovetid over.
16:00 Besøkstid starter.
17:00 Tempaslipp ‘Fast Graphics’.
18:00 Besøkstid over.
19:00 Deadline ‘Fast Graphics’.
20:00 Deadline andre compoer.
21:00 Composhow.
23:00 Premieshow.

Søndag
03:00 Lavere volum.
12:00 Nettverket går ned.
13:00 Strømmen går ned.
13:37 Partyet over.

Klargjøring

Deltakere må sørge for at de har en maskin som fungerer. Vi har begrenset med tid til å hjelp deltakere med denne typen problemer, og dette vil ikke bli høyt prioritert.

Maskiner bør sjekkes for virus og annen skadelig programvare. På et lokalnett av denne typen kan man bli utsatt for mye rar nettverkstrafikk. Vi anbefaler at brukerne har de nødvendige sikkerhetsfikser for operativsystemet innstallert.

Regler

 1. Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet. Hvis det blir nødvendig vil vi kontakte foresatte.
 2. Problemer med strøm, nettverk, hendelser utenfor vår kontroll, bortvisning osv. gir ikke rett til refusjon.
 3. Alle må oppføre seg fint. Alkohol og narkotika er ikke tillatt på arrangementet. Berusede personer vil bli nektet agdang. Voldelig oppførsel fører til bortvisning. Røyking er ikke tillatt. Ferdsel ikke på Folkets Hus utenom fellesområdene er ikke tillatt.
 4. Tukling og hærverk på vårt eller andres utstyr fører til bortvisning og/eller erstatning. Du har selv ansvar for at det er ryddig rundt plassen din. Ved rot på plassen eller raden din kan nettverket ditt bli stengt dersom det går ut over brannsikkerheten.
 5. Soving er kun tillatt på angitte områder. Det skal være ro på soveområdene. Bråk eller plaging av andre i soveområdene fører til bortvisning. Mellom 03:00 og 10:00 må alle lydanlegg være på lavt volum slik at det blir mulig for andre å sove.
 6. Det er ikke tillatt å koble til hvitevarer til vårt strømnett eller andre apparater som krever mye strøm. (vannkoker, stekeplater osv.)
 7. Det du viser på skjermen din eller andre steder må være lovlig i Norge for en femtenårsgrense tilsvarende kinofilmer. Altså for en 12-åring som er sammen med en voksen.
 8. Konkurranser kan bli avlyst dersom det ikke er nok påmeldte.
 9. Du er selv ansvarlig for deg og ditt utstyr under arrangementet. Du deltar på  eget ansvar.
 10. Alle regler gjelder også for besøkende. Besøkende kan ikke ta med seg utstyr ut eller inn av fellesområdet. Besøkende kan ikke overnatte. Besøkende kan ikke delta i spill eller konkurranser.
 11. Alle deltakere må følge anvisninger fra crew under arrangementet.
 12. Vi forbeholder oss retten til å endre reglene underveis dersom vi anser dette som nødvendig.

Fasiliteter

På datapartyet blir det nettverk tilgjengelig, og det blir gjort klart med bordplass, stol og strøm til deltakerne. Vi har switcher som kan benyttes slik at man er på samme lokalnettverk. Du må ha med egen nettverkskabel og strømforgrener (padde).

Det finnes toaletter i lokalet, men ikke dusj. Vi anbefaler at alle dusjer i løpet av arrangementet.

Konkurranser

Kreative konkurranser

I de fleste av konkurransene kan du lage ferdig bidraget før partyet. Det er både lov og forventet. Bruk tida godt og lag noe kult som du kan vise frem og dele med andre. Alle bidrag skal være dine egne, og ikke i hovedsak være basert på andres tidligere arbeider. Det er lov å samarbeide og ikke alle som jobber med et bidrag trenger å være på partyet. Premier går til deltakeren som leverte inn bidraget.

Formålene med de kreative konkurransene er å fremme bruk av datamaskiner til kreative formål og å øke kunnskap om dette og demoscenen generelt.

Fortsett å lese «Konkurranser»

Dataparty

Det blir Skambra Dataparty på Folkets hus fra  15. til 17. november.

Skambra Dataparty er et rusfritt dataparty som arrangeres på Folkets Hus på Jørpeland. Et dataparty er et arrangement som vanligvis går over flere døgn, der folk samles for å spille eller delta i konkurranser sammen på sin datamaskin eller konsoll.

På slike arrangement tar man med sitt eget utstyr for å drive med data og kan koble det sammen med de andre i et nettverk. Her disponerer deltakerne tiden fritt og velger hvor mye de vil spille, surfe eller delta på konkurranser.

Det er sosialt og travelt, og gir mulighet til å treffe andre med samme interesse for koding, konkurranser, spill og data generelt.

Les først viktig informasjon om arrangementet og meld deg på.

Pris

Deltakelse på Datapartyet koster 150 kroner per person ved påmelding innen 7 dager før oppstart. Påmelding etter dette eller i døra er 200 kr. Prisen inkluderer ikke mat og drikke, eller utstyr.

Ankomst

Registrering på arrangementet starter kl 19:00.

Du må sette opp utstyret ditt på anvist plass og gjøre deg klar på egenhånd eller få hjelp av foreldre eller andre.

Du vil få utlevert en papirlapp med en hemmelig nøkkel, den må du ikke rote bort da den kreves for å få tilgang til konto på partyweb med mer.

 

Aldersgrense

Det er i utgangspunktet en aldersgrense på 14 år for deltakere som er her uten foresatt. Vi forventer at deltakere oppfører seg som 14-åringer. Det vil si at de må kunne være selvstendige og klare seg selv. Deltakerne må være i stand til å passe på seg selv og sitt utstyr, få i seg nok mat og drikke, og tid til søvn.

Siden partyet er såpass sent på året som i oktober, anser vi alle født i 2004 som 14 år.

Deltakere under 14 må ha følge av en voksen eller en vi har godkjent, som et eldre søsken. Foresatte kan også gå sammen om å sende en voksen som har ansvar for flere som kjenner hverandre. Dette trenger ikke være samme person under hele partyet. Skal den foresatte benytte seg av bordplass og lignende må vedkommende ha billett. Ta kontakt med oss, så kan vi komme frem til en løsning som passer det aktuelle barnet.

Særlig de yngre deltakerne bør dra hjem for å sikre seg god nok søvn, men dette er noe alle deltakerne kan ha godt av.

Arrangørene har hovedansvar for å sørge for at arrangementet gjennomføres som det skal, og kan ikke passe på hver enkelt deltaker. Vi tillater at foresatte er innom for å sjekke at alt står bra til utenom besøkstida.

Det kan være stort aldersspenn på arrangemenet og eldre deltakere kan holde på med spill eller media som har høyere aldersgrense.