Stemme på bidrag

Vi vil benytte oss av Wuhu til partyweb. Her kan du levere inn bidrag og stemme på bidrag.

Stemmenøkkel vil bli utlevert ved registrering.

3.71/5 (7)

Gi din stemme

Konkurranser

Kreative konkurranser

I de fleste av konkurransene kan du lage ferdig bidraget før partyet. Det er både lov og forventet. Bruk tida godt og lag noe kult som du kan vise frem og dele med andre. Alle bidrag skal være dine egne, og ikke i hovedsak være basert på andres tidligere arbeider. Det er lov å samarbeide og ikke alle som jobber med et bidrag trenger å være på partyet. Premier går til deltakeren som leverte inn bidraget.

Formålene med de kreative konkurransene er å fremme bruk av datamaskiner til kreative formål og å øke kunnskap om dette og demoscenen generelt.

Fortsett å lese «Konkurranser»